• 201191211150294.jpg

  月儿圆圆

   

   

  月儿圆圆挂天边

  饼儿圆圆甜又甜

  脸儿圆圆笑翻了天

  桌儿圆圆庆团圆

 • e1.jpg

  月姐姐

  月姐姐,多变化,初一二,黑麻麻

  初三四,银钩样,初八九,似龙牙

  十一二,半边瓜,十五银盘高高挂

  中秋月,净无暇,圆如镜子照我家

  打麦场边屋檐下,照着地上小娃娃

  娃娃牵手同玩耍,转个圈儿眼昏花

  一不留神摔地下,连声喊痛叫妈妈

  云里月姐说他傻,引得大家笑哈哈

 • 1shxu8mlmh.jpg

  八月十五月亮圆

   

  八月十五月亮圆,月亮圆圆像银盘

  红木桌子金闪闪,西瓜月饼供上天

  海棠果,红枣鲜,当中摆个大鸭梨

  红白石榴两边站,手捧甜球把月拜

  拜的月亮爷爷心欢喜,银辉朗朗撒满地

  保咱天下都平安

 • bf942f6b21c145f5a5e419a9cc351027.jpg

  中秋夜

  中秋夜,亮光光
  家家户户赏月忙
  摆果饼,烧线香
  大家一起拜月亮
  分红柿,切蛋黄
  赏罢月亮入梦乡
  乘火箭,逛月宫
  看看嫦娥和吴刚

 • 拜月娘

  拜月娘 拜月好头毛 好嘴齿
  大是兄 细是地 月娘仔
  你不可给阮割耳 
 • 拜月娥

  月娥姐,月明明,月中有株婆娑树

  婆娑树上挂紫微,紫微星出保子星保夫星

  保男保女接宗支,枝枝叶叶兴旺生好子

  月娥出来免灾星,家中添财又添丁

 • 中秋拜月歌

  月亮亮,吃大饼,大饼勿吃吃小饼

  小饼勿吃吃香稃,吃了饼,风调雨顺

  吃了稃,生活步步高

 • 全家拜月

  八月初一,太平初一。月到中秋,全家拜月

  宝塔灯,照照天地。花下藕,藕丝连连

  红石榴,榴开见子。团圆饼,夫妻同偕到老

 • 煎熬

  夜深沉,明月高挂天正中,寂无声;

  睡眼朦胧,恍若梦中;

  生卧徘徊以不宁,故国家园萦脑中;

  苦煎熬,归去成空,如焚王衷。

 • 月夜思乡

   

  星稀月冷逸银河,万籁无声自啸歌;

  何处关山家万里,夜来枨触客愁多。

 • 中秋旅思

   

  孤影看分雁,千金念弊貂;故乡秋忆月,异国夜惊潮。

  手未攀丹桂,以犹卷缘蕉;登楼悲作赋,西望海天遥。